Soluții software

Soluții profesionale

TRANSPORT ȘI LOGISTICă

Soluțiile de coduri de bare și RFID permit îmbunătățirea calității, vitezei și acurateții informațiilor care însoțesc orice operație sau produs, cu reducerea costurilor operaționale. Accesul în timp real la date face posibilă îmbunătățirea serviciului acordat clientului prin asigurarea vizibilității totale în lanțul de aprovizionare-distribuție.

Cu o mobilitate mai mare, companiile pot menține acuratețea înregistrării stocurilor, pot optimiza folosirea resurselor și pot crește productivitatea angajaților prin automatizarea sarcinilor și eliminarea muncii pe hârtie.

PROCESE DE PRODUCțIE, VâNZĂRI ȘI RETAIL

Obținerea de informații în timp real este esențială, deoarece colectarea datelor de mai bună calitate
înseamnă mai puține erori și costuri mai mici.

Un mediu de lucru unitar, bazat pe informații corecte, colectate în timp real, le oferă angajaților din producție posibilitatea de a-și eficientiza aciunile, iar celor care lucrează pe teren, în customer service, mentenanță sau vânzări, le oferă posibilitatea de a reduce timpul de nefuncționare și de a profita de oportunitățile identificate pe teren.

SOLUȚII MOBILE DE EXPEDIERE, PRELUARE ȘI LIVRARE

Soluțiile noastre mobile de expediere, preluare și livrare vă ajută să fiți în permanență informați cu privire la stadiul în care se află transporturile. Cu ajutorul computerelor mobile, puteți scana detaliile de urmărire pentru a gestiona mai bine lanțul de aprovizionare, desfacere.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU DINAMICE

Sistemul propus integrează managementul instrucțiunilor de lucru specific fiecărui post de
lucru, produs sau operație în mod dinamic, prin identificarea produsului sau operației curente. Pot fi
afișate imagini, scurte filme, documente.
Tehnologia dezvolată pentru afișare reduce considerabil costurile de hardware.

MANAGEMENT RESURSE UMANE

• Pontare și evidența intrărilor/ieșirilor angajaților cu posibilitatea de export în alte aplicații
• Cabinet medical
• Training interactiv, pentru specializare, calificare cu istoric și alerte.

MANAGEMENTUL SĂLILOR DE ȘEDINȚE

Integrare cu Microsoft Exchange și Outlook, pot fi folosite pentru afișaj tableta, televizorul sau monitorul.

QUALITY COMPLAINS MAP

Managementul reclamațiilor, gestionarea lor în timp real, afișarea pe hartă a numărului de reclamații deschise pe fiecare client.

AFIȘARE ȘI CALCUL KPI CU DATE REAL TIME

Colectare de date din producție, terțe soluții ERP sau aplicații folosite și afișarea indicatorilor în diverse puncte de informare.

Sigma Tech Solutions SRL

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe informații.

Str. NUCET, nr.2, bl.560, ap.17, Jud. Arad,

Info

Copyright SC Sigma Tech Solutions SRL
Designed by MDESIGN

vituas®

Platformă software ce permite gestionarea centralizată a resurselor IT ale unei companii.

- rezolvă problema fragmentării aplicațiilor
- elimină activitățile repetitive
- depistează în timp real deficiențele
- transmite informații obigatorii